Ändra medlemsuppgifter

När du har fått ny adress, nytt telefonnummer, ny emailadress eller nytt namn behöver vi veta det för att uppdatera vårt adressregister.

Vänligen fyll i nedan och skicka in ändringen till oss!

Ditt namn

Skriv dina gamla uppgifter som ska ändras

Nya uppgifter som du vill ha in i medlemsregistret