Klippta häckar

Klippta häckar

Häckväxter som är låga och har formen av buskar skall från början beskäras enligt teckning. Om man skall få dem täta nerifrån och upp är det viktigt att beskära från andra året. Varför andra året? Jo, för att buskarna skall hinna etablera sig på platsen och bilda ett bra rotsystem. Detta gör att de bryter […]

Läs mer

Clematis – plantering

Clematis – plantering

När Clematis planteras utmed väggar kommer de ofta för nära väggen. Där blir torrt och näringsfattigt vilket Clematis inte tycker om. Det är också så med många klätterväxter, låt dem stå en bit från väggen som skissen nedan visar. Jord Väl dränerad, välgödslad och mullrik. Blandas jorden med torv måste också kalk tillföras. Bra med benmjöl […]

Läs mer

Gödsling av gamla träd

Gödsling av gamla träd

Näringsbrist När gamla exv. fruktträd börjar avta i tillväxt beror det ofta på näringsbrist. Att gödsla träd genom att sprida gödsel på gräsmatta är i det närmaste meningslöst. Gräset tar upp all märing och trädet får inget. Trädets sugrötter befinner sig i droppkanten på trädkronan. Drar man en linje från grenarnas ytterkant ner mot marken […]

Läs mer

Vandring på St Sigfrids Griftegård

Måndagen den 14 maj kl. 17.00 har vi en vandring på St Sigfrids Griftegård. Det är en av de vackraste landskapskyrkogårdarna i Sverige. Där finns många olika sorter av växter. Vi kommer också att besöka det nya området där man håller på att bygga ytterligare en Askminneslund. Inom ett av de nya kvarteren finns också […]

Läs mer

Resa till Skottorp

Resa till Skottorp

Trädgårdssällskapet besökte Skottorp och Laholm den 18 april. Vi besökte först det nystartade mejeriet med ostbutik. Det var inrymt i en vacker ladugård som tidigare haft både kor och grisar men nu gjorts om till ett mejeri. Därefter fick vi en rundvandring på slottet som var uppfört på 1660-talet efter ritningar från Nicodemus Tessin d.ä. […]

Läs mer

Kulturhuset – Biblioteket

Kulturhuset – Biblioteket

Borås Trädgårdssällskap har en utställning på biblioteket från den 16 april till den 5 maj. Det är tre rollaps som beskriver hur föreningen en gång bildades och den verksamhet som bedrivs idag. Där finns också ett bokbord med trädgårdslitteratur. Broschyrer finns också för den intresserade att få information om vår verksamhet. Vi har också montern […]

Läs mer