TOMATER OCH CHILI ONSDAG 11 MARS KL. 18.30

Åke Truedsson, ”Tomater och Chili”, lär oss att lyckas med tomater,  chili, hälsoeffekter och mycket annat.Chili har blivit hetare än någonsin. Lär om olika arter och odling. Kaffe och lotteri. Anmälan senast 6 mars till Kjell Gunnarsson 0706-493270

Läs mer

ÅRSMÖTE, RIBBINGSGÅRDEN 19 FEBR. 2020. KL. 18.30

Välkommen på Borås Trädgårdssällskaps ÅRSMÖTE onsdagen 19 februari 2020 kl. 18.30. Stadsträdgårdsmästare Anton Spets kommer och berättar om ”Träd och buskar för mindre trädgårdar i vårt klimat” Kaffe och lotteri. Gratis inträde. Anmälan senast 14 februari till:Kjell Gunnarsson 0706-493270

Läs mer

Resa till Anna Larssons Rosor, Västergårdens Trädgård utanför Alingsås 14 aug 2019

Hej alla trädgårdsvänner Ni har väl inte glömt att vi åker till Anna Larssons Rosenträdgård, Västergårdens Trädgård utanför Alingsås onsdagen 14 aug 2019 klockan 13.30. Samling stora parkeringsplatsen, Ekås. Anmäl omgående till Bengt 0708-942369, E-mail: 24369@gmail.com eller Kjell 0706-493270, Email: ingmarie.gunnarsson@telia.com om ni vill åka med. Resekommittén

Läs mer

Till minne av Åke Johansson

Det är med sorg i hjärtat vi måste berätta att vår hedersordförande Åke Johansson har gått bort, 80 år gammal. Därmed har en tongivande trädgårdsprofil tystnat i Borås. Under många år var Åke stadsträdgårdsmästare och såg till att staden planterade många nya träd som vi kan glädjas åt i dag och många år framöver. Han […]

Läs mer