Clematis – plantering

Clematis – plantering

När Clematis planteras utmed väggar kommer de ofta för nära väggen. Där blir torrt och näringsfattigt vilket Clematis inte tycker om. Det är också så med många klätterväxter, låt dem stå en bit från väggen som skissen nedan visar. Jord Väl dränerad, välgödslad och mullrik. Blandas jorden med torv måste också kalk tillföras. Bra med benmjöl […]

Läs mer