Trädgårdsbesök kl 13.00-16.00

Lördagen den 5 juli är vi välkomna hem till

Majken o Bill Kärrman

Bråthultsvägen 2 i Målsryd

och

Eva Rantzow

Hultavägen 19 i Målsryd

Från Borås, kör vägen mot Gånghester, Dalsjöfors. Efters Djupadalsbacken ta h mot Målsryd. Kör in i samhället o parkera efter kiosken vid återvinningsstationen. Bråthultsvägen rakt fram över järnvägen. Hultavägen till h före järnvägen. Nr 19 i slutet av denna på v sida. Går att köra ända fram, men svårt med parkering.

Lördagen den 9 augusti är vi välkomna hem till

Margareta Johansson

Ljushult Aplared

Från Borås kör väg 27 mot Karlskrona. Efter Aplared och trafikkontrollplats på h sida ta h mot Ljushult. Rött hus, det tredje på v sida.

Söndagen den 17 augusti är vi välkomna hem till

Margit Nevalainen

Måsvägen 3 i Ekås

Kör väg 180 mot Alingsås. Vid Skylt Ekås tag v vid återvinningscentral och informationsplats. Följ Ekåsvägen rakt fram nästan till slutet tills du hittar Måsvägen på h sida.