Årsmöte i Borås Trädgårdssällskap

Borås Trädgårdssällskap – Adjö vinter och Välkommen vår!

En småkulen vinterkväll då snålblåsten ven om hörnet på Ribbingsgården, samlades medlemmar, funktionärer och gästföreläsare i Borås Trädgårdssällskap för årets första medlems-tillika årsmöte.Vinstborden dignade av fina priser som skänkts av givmilda medlemmar och lotterna gick åt som smör. De vackraste primulorna flaggade färgglatt och bringade bud om våren.

Årsmötesprotokollet, kommer att  i sin helhet, finnas att läsa här på hemsidan inom kort. Nedan ett litet referat  från kvällen som i mångt och mycket andades  både historia och framtidsutsikter.

Ordförande Åke Johansson som hållit i klubban i 32 år avtackades av Ingrid Johansson och Kjell Gunnarsson med vacker blomstergrupp  med vita orkidéer. Åke visade en kavalkad  över föreningens verksamhet genom åren i ett bildspel. Avgående revisor Bo Gamalielsson avtackades med en blombukett. Nyvalda ordförande Ester Klerfors tog över klubban och tackade för förtroendet. Åke Johansson blev vald till Hedersmedlem i Borås Trädgårdssällskap. Undervattensfotograf Seppo Rapinoja var kvällens föredragshållare och tog publiken med storm på en resa i ord och bilder till Röda havet och särskilt dess fantastiska djurliv i djupen. Seppo delade med sig av sina upplevelser av dykning och undervattensfotografering med genuin passion för sitt ämne och lämnade ingen i publiken oberörd. Därefter intogs Kaffe och smörgås och lottdragningen vidtog under sedvanligt tumult, när glada vinnare hämtade sina vinster. Ett välbesökt och givande möte, en minnesvärd afton!

IMG_9305
Det fina vinstbordet
IMG_9337
Avgående revisor Bo Gamalielsson avtackades med en blombukett.

 

 

IMG_9345

 

 

 

 

 

IMG_9341
Ordförande Åke Johansson avtackades med en vacker orkidé av Ingrid Johansson och klubbmästare Kjell Gunnarsson.

 

 

IMG_9351
ÅkeJohansson som hållit i klubban i 32 år överlämnar ordförandeskapet till nyvalda ordförande Ester Klerfors.
IMG_9360
En ömsesidig kram beseglade samförstånd.
IMG_9364
Undervattensfotografen Seppo Rapinoja, trollband publiken med sitt spännande, lärorika föredrag om Röda havets fantastiska djurliv.