Träffa Borås Trädgårdssällskap på Åhaga!

 

Prata trädgård med oss! Åke Johansson, Kjell Gunnarsson och Lars-Erik Andersson är några av Borås Trädgårssällskaps medlemmar som står på Hem & Trädgårdsmässan på Åhaga i helgen.
Prata trädgård med oss! Åke Johansson, Kjell Gunnarsson och Lars-Erik Andersson är några av Borås Trädgårssällskaps medlemmar som står på Hem & Trädgårdsmässan på Åhaga i helgen.

 Kom in och prata trädgård med oss!

I helgen står Borås Trädgårdssällskap i monter nr 4 på Hem & Trädgårdsmässan på Åhaga. Det blir trädgårdsrådgivning, lotteri och föreningsinformation. Åke Johansson visar bilder och föreläser om pioner kl 15 på fredag och söndag.  Mässan är öppen fredag 12-18, lördag 10-17 och söndag 10-17.

Varmt välkomna!

Historialektion för Borås Trädgårdssällskap

Lennart Fredriksson  från Vadstena har länge jobbat med och intresserat sig för trädgård och dess histora. När han besökte Borås trädgårdssällskap berättade han om trädgårdsväxter,olika trädgårdsstilar och fenomen ur historiskt perspektiv. En genomgång som räckte från 11oo-talet och fram till våra dagar. Från livsmedelsförsörjning och prydnadsväxter i kultur, som hantverk betraktat och till modern anläggningsteknik med stordrift i ”fabriker”.

IMG_9390
49000 Klockliljor i Munkträdgården i Vadstena!

Vadstena kloster är vida berömt för sin Klosterlilja, Leucojum verna eller Snöklocka. Lennart har räknat dem! 49000 individer i blom samtidigt, måste vara en sagolik syn för besökare!  Klosterliljan bosatte sig i Vadstena någon gång under 1300-talet. Att klosterliljan trivs i Vadstena är det ingen tvekan om, där jorden är  något ler- och kalkhaltig. En lök gräver ner sig till ett djup av 30 cm, oavsett hur grunt den planterats. Munkträdgården utgör också ett sk klonarkiv med flera växter och träd som kallas mandatsorter.

IMG_9393
Såningsmaskin, modell äldre.

 

Detta och mycket mer fick vi lära oss!

Lennart har specialiserat sig på gammaldags växter som han driver upp och säljer från sin plantskola Botanicus.

IMG_9396
Lennart Fredriksson

Lennart hade  också med sig flera spännande trädgårdsaurikler till försäljning. Nu är våren på gång!