ÅRSMÖTE, RIBBINGSGÅRDEN 19 FEBR. 2020. KL. 18.30

Välkommen på Borås Trädgårdssällskaps ÅRSMÖTE
onsdagen 19 februari 2020 kl. 18.30.

Stadsträdgårdsmästare Anton Spets kommer och
berättar om
”Träd och buskar för mindre trädgårdar i vårt klimat”

Kaffe och lotteri. Gratis inträde.

Anmälan senast 14 februari till:
Kjell Gunnarsson 0706-493270