Besök i medlemsträdgårdar våren 2015

2015-06-04 17.28.17 2015-06-04 17.27.07 2015-06-04 17.23.11 2015-06-04 17.22.16Den 4 juni var det återigen dags för  besök i en medlemsträdgård.

Susanne Hellqvist tog emot och visade oss runt medan hon berättade om sina tankar och projekt. Hon brinner för ekologiskt och hållbart leverne. T.ex. gräver hon upp sina vackra ogräs och återanvänder dem i sina krukor i stället för att köpa nya plantor och slänga ”ogräset” på komposten. Och naturligtvis hade hon många olika komposteringar.

Ett mål för Susanne är att kunna odla tillräckligt med grönsaker för eget behov. För att kunna göra det har hon provat några olika sätt att få bort gräs från områden som skall bli grönsaksland.

Tagit bort torvor och grävt ner dem. Mycket arbete och det tog lång tid för torvorna att förmultna.

Täckt gräset med grenar och kvistar från nedtagna trän som hon eldat upp och på så vis brännt  bort gräset. Arbetsbesparande och gödande.

Täckt gräset med presenning och försökt kväva det. Försöket på gång så resultatet var ovisst.

Susanne återanvänder också gamla prylar och grenar för utsmyckning i sin trädgård.

Vi var ca 20 personer som fick med oss en hel del tänkvärt från henne.