Besöksträdgård 2018

Den 6 augusti besökte vi Birgitta o Tomas Brissman i Fristad.

De har på kort tid byggt upp en vacker trädgård runt sitt nybyggda hus.

Flera fina stenar framhäver alla perenner som placerats med stor omsorg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ursprunglig sten har blivit en soffa att slå sig ner i.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det lilla äppelträdet dignar av frukt och pryder sin plats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Böljande gångar leder oss fram mellan växterna.