Blomsterlökar för din trädgård

Det är väl få växter som är så efterlängtade som vårblommande lökar. De börjar blomma tidigt och efter en kanske lång, kall och mörk vinter. Variationen är också stor mellan de tidiga snödropparna till rikblommande tulpaner och narcisser. Vi kan också använda dem på så många olika sätt. De kan planteras i paradrabatten, buskage och perennarabatter. Men vi kan också plantera lökar i gräsmattor och blomsterängar där de får möjlighet att föröka sig och återkomma år från år.

Här nedan tar jag upp alla lökväxter som man kan plantera i trädgården med undantag för amaryllis som är en inomhusväxt.

Jord

Lökväxter går att odla på de flesta jordar men det finns vissa kriterier som måste uppfyllas. Lökar vill ha kalkhaltiga jordar med ett pH på 6,5 – 7,5. Jorden skall helst vara en mullrik sandjord till en väldränerad lättlera. Väldränerade jordar är alltid lika viktigt för att lökväxterna skall trivas och utvecklas.

Gödsling

För att kunna utvecklas och bilda nya lökar och blomanlag till nästkommande år behöver lökväxter på samma sätt som andra växter näring. Behovet av näring är från de börjar växa till blomningen. Därefter satsar lökarna sin energi på frösättning och invintring.

Vanlig fullgödsel i form av NPK kan användas. Välj en sort med lägre kväveinnehåll. I samband med planteringen på hösten kan man ge en liten giva av kvävegödsel för att stimulera rotningen.

Tulpaner, Tulipa fam. Liliáceae

Släktet omfattar ett 100-tal arter lökväxter med största utbredning i Mindre Asien, Iran, Turkestan, Afghanistan och Pakistan med utlöpare mot väster till Spanien och mot öster till Kina.

Narciss, Narcissus, fam. Amaryllidáceae

Släktnamnet härrör från den grekiska mytologins berättelse om den vackre ynglingen Narcissos, som var så förälskad i sin egen spegelbild att gudarna som straff förvandlade honom till en blomma som står och speglar sig i vattnet. Narcisserna växer vilda i Medelhavsländernas, Schweiz och Mellanöstern. N tazetta även i Japan och Kina.

Snödroppe, Galánthus fam. Amaryllidáceae

Släktet omfattar drygt tio arter från Medelhavsländerna och Främre Asien med många underarter, varieteter och former. Löken är liten vit och känslig för uttorkning. Endast två arter är allmänt odlade.

Vintergäck, Eránthis fam. Ranunculáceae

Släktet har sju arter av tidigt vårblommande, fleråriga örter med en knölliknande ca 2 cm tjock jordstam. I Sverige odlas mest två arter och en hybrid.

Blåstjärna, Schílla, klockhyacint, fam. Hyacintáceae

Ett släkte med ca 100 arter lökväxter, uppdelat i två grupper; blåstjärnor och klockhyacinter. Släktets utbredning är mycket stort och omfattar Europa delar av Asien samt både norra och södra Afrika dock ej tropiska delarna.

Porslinshyacint, Puschkínia fam. Liliáceae

Litet släkte som endast omfattar två arter och kommer från östra Medelhavsområdet., Mindre Asien och Syrien.

Pärlhyacint, Muscári, fam. Liliáceae

Släktet omfattar ca 60 arter av lökväxter från södra Europa och Mindre Asien.

Krokus, Crócus fam. Iridáceae

Släktet omfattar ca 80 arter av knölbildande växter och har ett utbredningsområde som täcker Mellan- och Sydeuropa. Nordafrika och västra Asien ända bort till Afghanistan. Drygt ett tiotal arter odlas i våra trädgårdar.

Namnet kommer av grekiskans crocos, som i sin tur härstammar från ett semitiskt namn, som betyder saffran. Ämnet saffran finns i krokusblommornas tredelade, gröna pistiller, och det används i färg- och medicinalindustrin och till matlagning. Vi kan inte tänka oss en jul utan saffranbullar, vilkas deg färgas gul med saffranspulver. Äkta saffran är mycket dyr, då över 60000 blommor går åt för att erhålla endast 100 gram torr saffran. Den kommer särskilt från de violetta höstkrokusarna Crocus sativus.

Fritillária, klocklilja, fam. Liliáceae

Släktet omfattar ca 85 arter av lökväxter hemmahörande i den nordliga tempererade klimatzonen. De flesta växer i Medelhavsområdet och i Mellersta Östern med utlöpare till Kina samt på USA:s Stillahavskust.

Hyacinter, Hyacínthus fam. Liliáceae

Hyacinterna kommer ursprungligen från en enda art Hyacinthus orientalis, som växer vild i östra Medelhavsområdet. Släktet har omfattat omkring 30 arter av lökväxter. De första hyacinterna kom till Europa på 1500-talet. Sedan dess har det skapats över 2000 olika sorter. Idag finns 150 sorter i odling.

Snöklocka, Leucójum fam. Amaryllidáceae

Leucójum skiljer man från snödroppe genom att kalkbladen hos snöklockan är lika långa och bildar en klocka; hos snödroppe är de tre yttre kalkbladen längre än de inre, som är skilda från de yttre. Släktet omfattar tolv arter. Tre av arterna är lämpliga för trädgården.

Iris, fam. Iridáceae

Irissläktet, som omfattar över 300 arter perenna, örtartade växter spridda över de tempererade delarna av norra halvklotet, hör till de växtsläkten som jämsides med rosor och liljor, under hela vårt århundrade tilldragit sig stort hortikulturellt intresse.

Anemoner, Anemóne fam. Ranunculáceae

Släktet består av 150 olika arter. Släktet är hemmahörande i norra halvklotets tempererade delar, några få arter finns i Sydamerika och Sydafrika.

I detta avsnitt tas endast någon av de vårblommande arterna upp. De planteras på hösten vid samma tidpunkt som övriga blomsterlökar.

Tidlösa, Cólchicum, fam. Liliáceae

Släkte med ca 60 arter av lökväxter som växer vilka i Europa och Mindre Asien med störst utbredning i Medelhavsländerna. Namnet tidlösa har släktet fått av att blommorna kommer på hösten och bladen på våren. Blomning i september – oktober.
Tidlösa är mycket giftig och innehåller giftet colchicin som bland annat används i växtförädlingen för att framkalla kromosomtalsförändringar. Frö och knölar bör förvaras så barn inte kommer åt dem.

Állium, fam. Liliáceae

Släkte av lökväxter med över 280 arter där många har stor betydelse som prydnadsväxter. De har ofta stark lukt, speciellt när växtdelar krossas.

Amaryllis

Låt rötterna stå i vatten i ca 12 timmar. Plantera sedan i kruka med dräneringshål. Plantera i krukväxtjord och att 1/3 av löken står ovan jord. Tryck till jorden, vattna ordentligt. Ställ krukan ljust. Lite värme från ett element gynnar rotbildningen. Vattna sedan när blomknoppen kommit upp ur löken, absolut inte tidigare, och därefter när det behövs. För mycket vatten ger hög stängel så låt jorden torka upp mellan vattningarna. Småblommiga sorter har mindre lökar och behöver vattnas redan från början, d v s innan knoppen har kommit upp.

Klipp bort vissnade blommor men inte stänglar efter blomningen. I övrigt sköter man växten som övriga krukväxter med vatten och näring och plantera gärna ut den med krukan i trädgården på sommaren. Ta upp den före frosten kommer på hösten, minska vattningen successivt och låt sedan löken vila på sval och mörk plats. Plantera om löken i januari i ny blomjord och börja om med skötseln som när löken var ny.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *