Clematis – plantering

När Clematis planteras utmed väggar kommer de ofta för nära väggen. Där blir torrt och näringsfattigt vilket Clematis inte tycker om. Det är också så med många klätterväxter, låt dem stå en bit från väggen som skissen nedan visar.

Jord

Väl dränerad, välgödslad och mullrik. Blandas jorden med torv måste också kalk tillföras. Bra med benmjöl och gammalt murbruk. I handeln finns också särskild klematisjord att köpa. Det går åt ganska lite jord att plantera, så det kan löna sig att köpa jorden istället för att göra egen blandning.

Växtbädd 60x60x60 cm.

Åke Johansson

Top-556_redigerad-1