EXTRAINSATT MED KORT VARSEL!

Borås Trädgårdssällskap / Studieförbundet Vuxenskolan, Borås

LENNART LARSSON, DANNIKE FÖRELÄSER OM LÖKVÄXTER OCH HAR FÖRSÄLJNING AV LÖKAR 10 NOVEMBER KL. 17.00 HOS STUDIFÖRBUNDET VUXENSKOLAN, DRUVEFORSVÄGEN 8, BORÅS Lennart Larsson från Larsson Plantskola, Danske kommer till Studieförbundet