Frökväll för alla med vårlängtan!

 

Välkommen på frökväll!

Killar det i frösåddsfingrarna? Kanske har du svårt att slita dig från växtbutikernas hyllor med fröpåsar? Du är inte ensam… Så här års börjar vårlängtan bli mer än lovligt påtaglig, för att inte säga rent plågsam! Men, kära trädgårdsvänner, misströsta inte – vi har hjälpen för er:

Torsdagen den 21 februari kl 17.00 ordnar Borås Trädgårdssällskap en frökväll i Ribbingsgården, där ni kan få tips och råd kring frösådder samt byta erfarenheter och fröer med varandra!

Vi tänkte börja med en praktisk och teoretisk genomgång, ha en frågestund och ge deltagarna möjlighet att diskutera egna erfarenheter av sådder och såmaterial samt ge varandra tips kring bra frösajter på nätet. Den som vill tar också med sig fröer som han eller hon kan tänka sig att byta bort. Det kan vara frön från prydnadsväxter för trädgården, såväl 1-, 2- och fleråriga, grönsaker, örter, buskar och träd.

Det här med fröbyte är nytt för oss i föreningen och vi gör det här som ett första försök. Om det slår väl ut, kan det bli ett återkommande inslag i verksamheten!

Så här tänkte vi att det ska fungera:

Alla deltagare gör i ordning färdiga fröpåsar (t ex kaffefilter eller andra påsar av papper) med så mycket information på som möjligt. Skriv det du vet om frösorten, t ex svenskt namn, vetenskapligt namn, om det är en perenn (flerårig), bienn (2 årig) eller anuell (1-årig) växt, färg, höjd, datum för egenplockade frön (t ex hösten 2012), samt sista utgångsdatum för köpta frön, (det som står på fröpåsen).

Tänk på att köpta frön inte alltid är lika färska och därmed kan ha lite lägre grobarhet, lägg gärna i fler frön.

Märk påsarna med ditt namn och ett pris mellan noll och fem kronor. Du lägger i så många frön du vill för den prissumman, men ”taket” är fem kronor, eftersom syftet är att dela med sig av frön och glädjen som frösådderna innebär. Har du överflöd av vissa sorter – dela gärna upp det i påsar och sätt ett lågt pris eller skänk bort om du vill, istället för att kasta.

Föreningen ordnar lådor i Ribbingsgården märkta med ”perenner”, ”bienner”, ”anueller”, ”grönsaker/örter” och ”buskar/träd”.

Alla lägger sina märkta påsar i rätt låda. I lådorna kan du också lägga skänkta påsar om du har med dig sådana.

Sedan låter vi lådorna gå runt vid bordet, och så får var och en välja en fröpåse per varv ur varje låda, till dess att alla valt ut de sorter de vill ha. Därefter söker varje bytare upp den vars namn står på de påsar man valt, för byte eller betalning.

Glöm ej ta med: Växelpengar i små valörer för att betala frön du vill köpa. Gärna mynt eftersom det kan bli betalning till fler olika personer!

Fritt inträde och fika!

Anmälan senast 14 februari till ester.klerfors@bornet.net eller till Kjell Gunnarsson     tel:033-24 32 70

Varmt välkommen!

Borås Trädgårdssällskap

genom Kjell, Lars-Erik, Ester och Eva-Lotta