Gödsling av gamla träd

Näringsbrist

När gamla exv. fruktträd börjar avta i tillväxt beror det ofta på näringsbrist. Att gödsla träd genom att sprida gödsel på gräsmatta är i det närmaste meningslöst. Gräset tar upp all märing och trädet får inget.

Trädets sugrötter befinner sig i droppkanten på trädkronan. Drar man en linje från grenarnas ytterkant ner mot marken så finns normalt sugrötterna där. Flyttar man sig sedan 50 cm in mot kronan och gör ca sju hål ner i marken med ett spett ca 40 cm djupa och där gödslar man trädet. Fyll hålen med fullgödselmedel och träden får tillräckligt med gödsel. Om trädet är mycket nergånget kan man göra samma åtgärd nästa år. Då försöker man att få hålen mellan de som gjordes förra året. Nu kan ni säkert se att träden utvecklar nya skott. Se skissen  hur ni skall göra

Åke Johansson

 Top-555_redigerad-1