Klippta häckar

Häckväxter som är låga och har formen av buskar skall från början beskäras enligt teckning. Om man skall få dem täta nerifrån och upp är det viktigt att beskära från andra året. Varför andra året? Jo, för att buskarna skall hinna etablera sig på platsen och bilda ett bra rotsystem. Detta gör att de bryter mycket bra andra året. Man släpper sedan upp dem 30 – 40 cm varje år tills de nått färdig höjd. Vill man ha dem ännu tätare släpper man upp dem 15 – 25 cm varje år. Detsamma gäller vid nerklippning av häckar. Här nedan anges lämpliga sorter som också går i vårt klimat. Sedan finns ytterligare soter inom de olika släktena. De föreslagna häckarna är lämpliga  från  ca 0,5 m – 1,5 m.

 Åke Johansson

 Top-557_redigerad-1                                      

  • Ribes alpinum Schmidt, måbär
  • Buxus sempervirens, buxbom
  • Caragana arborescens, sibirisk ärtbuske
  • Crataegus grayana, häckhagtorn
  • Larix decidua, europeisk lärk
  • Cotoneaster lucidus, häckoxbär