Resa till Skottorp

MejerietkraftverketTrädgårdssällskapet besökte Skottorp och Laholm den 18 april. Vi besökte först det nystartade mejeriet med ostbutik. Det var inrymt i en vacker ladugård som tidigare haft både kor och grisar men nu gjorts om till ett mejeri. Därefter fick vi en rundvandring på slottet som var uppfört på 1660-talet efter ritningar från Nicodemus Tessin d.ä. Karl XI gifte sig på slottet 1880. Vi gjorde också ett besök på kraftverket i Laholm där vi fick veta mera om kraftverken i Lagan och Nissan. Sist var vi på teckningsmuseet som är det enda i Norra Europa. I Laholm håller man också på att anlägga en helt ny stadspark. Vi kunde inte besöka den nu men kanske ett besök för de som vill under sommaren. Den kommer att bli mycket speciell.