Res med Borås Trädgårdssällskap!

Borås Trädgårdssällskap har sedan årsmötet 2018 en aktiv resekommitté som ordnar resor och utflykter med trädgårdsprofil i samarbete med Sture Johansson på företaget BTR Resor. Det kan handla om besök i vackra trädgårdar, parker, plantskolor och handelsträdgårdar samt trädgårdsutställningar – med mycket mera!

I resekommittén sitter Bengt Andersson och Agneta Svensson.

Bengt nås per e-post: 242369@gmail.com eller per telefon: 070-894 23 49.

Agneta nås per e-post: isa51.od@gmail.com eller per telefon: 070-5946740

Sture Johansson på BTR Resor nås per e-post: btr@telia.com eller per telefon: 070-593 72 76 och 0320-135 39.

Varmt välkomna att resa med Borås Trädgårdssällskap och BTR Resor!