Res med Borås Trädgårdssällskap!

Borås Trädgårdssällskap har just nu ingen resekommitté, men hör gärna av dig om du är medlem och kan tänka dig att vara med och arbeta i en sådan! Resorna ska ha trädgårdsprofil, med exempelvis besök i vackra trädgårdar, parker, plantskolor och handelsträdgårdar samt trädgårdsutställningar.

Kontakta styrelsen genom föreningens e-postadress, boras.tradgardssallskap@gmail.com om du är intresserad!