Vad vill du göra?

Borås Trädgårdssällskap blir vad vi medlemmar gör det till! Därför är det viktigt att vi vet vad just du tycker.

Hur ser du på föreningens verksamhet?
Vad saknar du?
Vilka föredragshållare vill du höra?
Vad vill du att de ska prata om?
Vart vill du resa?
Vilka lokala trädgårdar vill du besöka?
Vilka kurser skulle du vilja gå?
Kanske vill du själv hjälpa till i det ideella arbetet med sällskapet?
Här finns plats för många fler ideella krafter.!

Varmt välkommen med dina synpunkter: