Kontakta styrelsen

Stöd vid möten på skolan | #jagmed

BORÅS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAPS STYRELSE 2021

Övre bilden:
Från vänster: Agneta Svensson-ordf., Inger Rindekrans-sekr.,
Agneta Johansson-v.ordf., Pia Börjesson-ersättare/t.v.ansvarig i valberedningen,
Kjell Gunnarsson-klubbmästare,hedersledamot
Undre bilden:
Från vänster: Elisabeth Pettersson-ersättare/v. sekr., Susanne Hultin-ledamot, kursansvarig Åke Rindekrans-ledamot, Inger Nilsson-kassör, Kajsa Zander-Persson, ersättare

En bild som visar inomhus, person, vägg, personer

Automatiskt genererad beskrivning
En bild som visar person, står

Automatiskt genererad beskrivning

Kajsa Zander-Persson saknas på bilden f.n.

Vill du komma i kontakt med styrelsen för Borås Trädgårdssällskap? Vi tar gärna emot tips, idéer, ris och ros. Varmt välkommen med dina synpunkter!

Ordförande

Agneta Svensson
Tel: 070-594 67 40
E-post: isa51.od@gmail.com

Vice ordförande
Agneta Johansson
Tel: 070-719 11 81
E-post: Agneta.johansson54@gmail.com

Sekreterare
Inger Rindekrans
Tel: 070-865 82 72
E-post: borastradgardssallskap@gmail.com

Kassör
Inger Nilsson
Tel: 073-843 70 45
E-post: 106560inger@gmail.com

Ledamot
Åke Rindekrans
Tel: 073-8079822
E-post: rindekrans@telia.com

Ledamot
Susanne Hultin
Tel: 070-615 2263
E-post: susanne.hultin@outlook.com

Ersättare
Kajsa Zander-Persson
Tel.: 0722-010647
E-post: kajsa@zanderpersson.se

Ersättare, vice sekreterare
Elisabeth Pettersson
Tel: 070-990 32 20
E-post: elisabeth_pettersson@msn.com

Ersättare,  
Pia Börjesson
Tel: 070-557 87 52
E-post: pia.borjesson@gmail.com

Klubbmästare
Kjell Gunnarsson
Tel: 070-649 32 70
E-post: imgk44@telia.com

Valberedning
t.v. Pia Börjesson, Sammankallande
Tel: 070-557 87 52
E-post: pia.borjesson@gmail.com

Inge Svensson
Tel: 0705-946732
E-post: isa51.od@gmail.com

Erik Dahlin
Tel:
E-post:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – —

HEDERSMEDLEMMAR I BORÅS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP

Åke Johansson, hedersordförande, hedersmedlem.
Avled 11 maj 2019

Övriga hedersmedlemmar
Kjell Gunnarsson, hedersmedlem och klubbmästare
Mikael Wedberg, hedersmedlem
Ingmar Gull, hedersmedlem
Ingrid Johansson, hedersmedlem
Ingemar Hagenbo, hedersmedlem
Lars-Erik Andersson, hedersmedlem