Kontakta styrelsen

Stöd vid möten på skolan | #jagmed

BORÅS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAPS STYRELSE 2023

Ordförande
Agneta Svensson
Tel: 070-594 67 40
E-post: isa51.od@gmail.com

Vice ordförande
Agneta Johansson
Tel: 070-719 11 81
E-post: Agneta.johansson54@gmail.com

Sekreterare
Inger Rindekrans
Tel: 070-865 82 72
E-post: borastradgardssallskap@gmail.com

Kassör
Agneta Svensson – tills vidare fram till årsmöte 2024
Tel: 070-5946740
E-post: isa51.od@gmail.com

Kassör från och med 2024
Pia Börjesson
Tel: 070-557 87 52
E-post: pia.borjesson@gmail.com

Ledamot
Åke Rindekrans
Tel: 073-8079822
E-post: rindekrans@telia.com

Ersättare, vice sekreterare
Elisabeth Pettersson
Tel: 070-990 32 20
E-post: elisabeth_pettersson@msn.com

Ersättare
Bente Andersson
Tel.: 070-2900716
E-post: benteandersson1953@gmail.com

Ersättare
Ingmarie Gunnarsson
Tel.: 070-5543271
E-post: imgk44@telia.com

Klubbmästare
Kjell Gunnarsson
Tel: 070-649 32 70
E-post: imgk44@telia.com

Valberedning
t.v. Pia Börjesson, Sammankallande
Tel: 070-557 87 52
E-post: pia.borjesson@gmail.com

Valberedning
Inge Svensson
Tel: 0705-946732
E-post: isa51.od@gmail.com

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – —

HEDERSMEDLEMMAR I BORÅS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP

Åke Johansson, hedersordförande, hedersmedlem.
Avled 11 maj 2019

Övriga hedersmedlemmar
Kjell Gunnarsson, hedersmedlem och klubbmästare
Mikael Wedberg, hedersmedlem
Ingmar Gull, hedersmedlem
Ingrid Johansson, hedersmedlem
Ingemar Hagenbo, hedersmedlem
Lars-Erik Andersson, hedersmedlem