Historik

Borås Trädgårdssällskap har en mer än hundraårig historia. Föreningen startades 1912 som ”Borås Trädgårdsmannasällskap” på Kafé Manhem i Borås. Från början var föreningen en intresseorganisation för de yrkesverksamma i den lokala trädgårdsnäringen och hanterade frågor som rörde både odling, prissättning och fortbildning. Sällskapet hade också ett viktigt syfte i att skapa gemenskap i yrkeskåren, bland annat genom att ordna resor och utflykter åt trädgårdsmännen och deras familjer. Man anordnade också flera trädgårdsutställningar med tillresande från när och fjärran.

Med åren kom trädgårdsnäringen att förändras och i takt med att antalet yrkesverksamma minskade, fick också sällskapet allt färre medlemmar. I syfte att göra föreningen mer livskraftig, öppnades den för den trädgårdsintresserade allmänheten 1952 och bytte samma år namn till Borås Trädgårdssällskap. Verksamheten blev också allt mer utåtriktad – något som innebar ett stort uppsving för föreningens medlemstal.

Genom åren har Borås Trädgårdssällskap fortsatt att arbeta för fortbildning av trädgårdsodlare, även om de flesta numera är hobbyodlare med villaträdgårdar.