Nominera till Årets träd i Borås!

Har du ett vackert träd på din tomt? Då kan du vara med och tävla om utmärkelsen ”Årets träd i Borås”! Priset delas ut för första gången på Skördefesten på Kulturhuset i september och tanken är att priset ska återkomma varje år.

Utmärkelsen Årets träd i Borås kan ges till en fastighetsägare som, på den egna tomten, gjort en insats för träden i Borås.

Exempel på insatser som prisas är att:

  • vårda ett eller flera träd eller trädmiljöer på sin tomt
  • skapa och nyanlägga miljöer där träd har en naturlig plats för att växa, utvecklas och åldras
  • genom skrift, annan form av dokumentation eller agerande värna om trädens plats i staden

Vinnaren kommer att offentligöras och prisas i samband med Skördefesten på PA Halls terrass (Kulturhuset) den 2 september.

Nomineringar skickas via e-post till aretstrad@boras.se senast den 14 juli och ska innehålla ett foto på trädet, en kort beskrivande motivering samt närmsta adress för att beskåda trädet.

I juryn för utmärkelsen Årets Träd i Borås sitter styrgruppen för Skördefesten samt personal från park och skogsavdelningen, Tekniska förvaltningen i Borås Stad. Juryns beslut kan inte överklagas.

Gödsling av gamla träd

Näringsbrist

När gamla exv. fruktträd börjar avta i tillväxt beror det ofta på näringsbrist. Att gödsla träd genom att sprida gödsel på gräsmatta är i det närmaste meningslöst. Gräset tar upp all märing och trädet får inget.

Trädets sugrötter befinner sig i droppkanten på trädkronan. Drar man en linje från grenarnas ytterkant ner mot marken så finns normalt sugrötterna där. Flyttar man sig sedan 50 cm in mot kronan och gör ca sju hål ner i marken med ett spett ca 40 cm djupa och där gödslar man trädet. Fyll hålen med fullgödselmedel och träden får tillräckligt med gödsel. Om trädet är mycket nergånget kan man göra samma åtgärd nästa år. Då försöker man att få hålen mellan de som gjordes förra året. Nu kan ni säkert se att träden utvecklar nya skott. Se skissen  hur ni skall göra

Åke Johansson

 Top-555_redigerad-1